#18-18 GoldBlue AB noteras på Nordic MTF

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

NGM Nordic MTF Meddelandeserie-img