Påminnelse inlösen av option TO2 under perioden 1 – 28 februari, med sista handelsdag den 26 februari

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med SpectraCures nyemission av units pågår fram till och med den 28 februari 2018. Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 är den 26 februari 2018. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO2 äger rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 1,00 SEK per aktie.

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med 26 februari 2018. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller utan värde.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (SpectraCure IA). Därefter kommer de att tas upp till handel så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske omkring vecka 12.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure-img

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancertumörer i huvud- och halsregionen.