#18-21 Företrädesemission i Transiro Int. AB

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: TIRO MTF TR
Kortnamn: TIRO MTF TR
ISIN-kod: SE0010921916
FISN-kod: TRANSIRO/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-03-01
Sista dag för handel: 2018-03-13
Instrument-ID: 47PR
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 12 144 293
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: TIRO MTF BT
Kortnamn: TIRO MTF BT
ISIN-kod: SE0010921924
FISN-kod: TRANSIRO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-03-01
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 47PS
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

NGM Nordic MTF Meddelandeserie-img