24SevenOffice ingår avtal med revisons- och konsultbyrån Deskjockeys i Stockholm.

Deskjockeys är en modern revisons- och konsultbyrå i Stockholm med 25 stycken anställda som redan arbetar papperslöst tillsammans med automatiserade lösningar. Avtalet med 24SevenOffice ger Deskjockeys möjligheten att integrera andra system genom öppna API:er (Application Programming Interace) och skapa sömlösa och funktionella lösningar för sina kunder. Under första halvåret 2018 avser 24SevenOffice att lansera en av marknadens första AI-motor (Artificiell Intelligens) för redovisningsbranschen, vilket öppnar upp för ytterligare samarbetsmöjligheter mellan Deskjockeys och 24SevenOffice.

Deskjockeys vill även ta del av Bolagets lyckade affärsmodell med redovisningspartners, där bland annat strategin och idéen är att redovisningsbyråer fakturerar sina egna kunder för mjukvaran. Affärsmodellen är designad och anpassad till de förändringar som redovsiningsbranschen genomgår. Deskjockeys kan exempelvis fakturera kunder för åtkomst till 24SevenOffice-systemet, moduler eller lagring av dokumentation och därmed omvandla, utveckla och skapa egna affärsmodeller genom 24SevenOffice-systemet.

24SevenOffice har en nordisk teknologiplattform som använder samma teknologi i både Norge och Sverige. Bolagets strategi är att expandera på den svenska marknaden och avtalet med Deskjockeys är ett viktigt steg i tillväxtstrategin. Deskjockeys blir en viktig samarbetspartner för framtidens 24SevenOffice på den svenska marknaden.

”Vi på 24SevenOffice vill önska Deskjockeys hjärtligt välkomna i vår molnbaserade värld. Deskjockeys är mycket erkända i branschen och vi är säkra på att ett partnerskap gynnar oss båda. 24SevenOffice är i fortsatt expansion och i likhet med Deskjockeys arbetar vi kontinuerligt med att vara i framkant och driva utvecklingen framåt. Vi arbetar nära våra samarbetspartners och deras kunder för att höja produktiviteten och kvalitén”, säger Ståle Risa, Vd för 24SevenOffice.

Vd för Deskjockeys är Peter Rexhammar. ”Deskjockeys ser fram emot att arbeta med 24SevenOffice och Bolagets egenutvecklade molnbaserade affärssystem. Vi arbetar papperslöst och flexibelt och avtalet med 24SevenOffice ger oss möjligheten till att integrera sömlöst med många aktörer och därigenom skapa flexibla kunddrivna ekosystem”, säger Rexhammar.

Kontakt

IR-ansvarig: Kristijane Cook Hvaal

Tel: +47 930 09 058.

E-post: kch@24SevenOffice.com

Ståle Risa, VD

Tel: +47 922 35 847

E-post: str@24sevenoffice.com

24SevenOffice Scandinavia AB-img

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av över 28 000 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.