3D-skrivarutvecklaren Wematter tillförs 26 miljoner SEK genom en private placement (pre-IPO)

TIS, MAR 30, 2021 08:40 CET

Wematter AB (”Wematter” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission, vilken tillför Wematter cirka 26 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer att användas för att accelerera tillväxten med fokus på en utökad organisation inom försäljning, marknad samt produktion. Bolaget planerar nu för en börsintroduktion i närtid.

Nyemissionen övertecknades av utvalda långsiktiga strategiska institutionella och privata investerare, bland annat Hamberg Förvaltning med närstående samt en industrialist inom additiv tillverkning. Även befintliga ägare, ledning och styrelse deltog i nyemissionen.

Wematter grundades 2014 och har sedan dess växt till cirka 25 medarbetare på huvudkontoret i Linköping. Företaget hyr ut som en systemlösning för additiv tillverkning under namnet Gravity till kunder främst inom tillverkningsindustrin och bland teknikkonsulter men även inom vårdbranschen samt företag som är verksamma inom medicinteknik.

“Jag blir personligen stolt över att vi attraherar personer som varit med om samma resa i ett annat svenskt bolag från vår bransch. Bland de vi träffat finns 30 års erfarenhet av 3d-skrivare och additiv tillverkning. Det är ett bevis på vår attraktionskraft som företag och det ger oss utmärkta förutsättningar att ta nästa steg i vår tillväxt framåt”, säger Robert Kniola, grundare och vd på Wematter.

”Det har varit en utmaning för många inom svensk industri att ta in riskkapital under rådande pandemi, men jag tror att vi lyckas genom att erbjuda en hållbar produkt tillsammans med långsiktiga affärsrelationer. Vi kan därför nu välkomna nya investerare som också ser ett bolag med en produkt och ett hållbart och långsiktigt erbjudande som gör skillnad för våra kunder. Emissionen möjliggör en marknadsintroduktion och en produktionssättning, vilket tillsammans med ett breddat ägande, bäddar för en kommande notering”, utvecklar Håkan Dahllöf, styrelseordförande för Wematter.

”Vi ser en stor potential i Wematter som har ett tekniskt överlägset ekosystem som genererar stabila löpande intäkter. Bolaget har nyligen inlett sin kommersialiseringsfas, både i Sverige och internationellt, och vi ser fram emot att aktivt kunna stödja bolaget på dess framtida resa”, kommenterar Gaetan Boyer, vice vd på Hamberg Förvaltning.

“Kapitalet kommer nu framförallt användas till att anställda personal inom försäljning och driva vidare forskningsprojekt för nya material och annan produktutveckling. Det handlar även om att på ett effektivt sätt skala upp vår produktionsprocess med externa leverantörer för att kunna planera långsiktigt”, avslutar Robert Kniola.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Kniola, vd för Wematter Telefon: +46 (0)13 560 33 00
Epost: robert@wematter.se

Otto Rydbeck, vd för Stockholm Corporte Finance Telefon: +46 (0)708 78 48 70
Epost: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Wematter AB
Wematter är en svensk tillverkare som gör avancerad SLS 3D-utskriftsteknik tillgänglig för företag för att producera på ett smartare sätt via visionen “We make things smarter globally”. Wematter utvecklar också sin egen mjukvarusvit med banbrytande 3D-utskriftsprogramvara som gör det lättare för designers, ingenjörer och tillverkare att använda SLS 3D-utskrifter för nästa generation av produkter. Med Wematters DNA läggs fokus på användarupplevelse, enkelhet, hållbarhet och prestanda vilket har lockat toppkunder som Etteplan, Volvo och Husqvarna. För mer information om Wematter, besök www.wematter.se.

Om Hamberg Förvaltning Aktiebolag
Hamberg Förvaltning är ett familjeägt investment bolag med övergripande affärsidé att investera långsiktigt i både börsnoterade och onoterade bolag. Familjen äger bland annat 50 procent av fastighetsbolaget Solporten, som har ett bestånd om 24 fastigheter med cirka 1 000 lägenheter belägna främst i Solna och Sundbyberg utanför Stockholm. Hambergs är även delägare i Betsson och Evolution Gaming. För mer information om Hamberg Förvaltning, besök https://hambergforvaltning.se/

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information om Stockholm Corporate Finance, besök www.stockholmcorp.se

Taggar:Stockholm Corporate Finance