A3 delar ut Bright Energy till aktieägarna

Tele- och bredbandsoperatören A3 fullföljer den plan som man kommunicerade i samband med bokslutet kring att dela ut Bright Energy.

Bright Energy var tidigare ett elhandelsbolag men säljer nu digitala tjänster till främst energibolag, vilket gör att det idag saknas synergier med moderbolaget.

Beslutet att dela ut aktierna föreslås klubbas vid en extra stämma den 16 oktober. En aktie i A3 berättigar enligt förslaget till en aktie i Bright Energy.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire