AB Igrene: Korrigering – Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket

Tidigare idag, den 12 februari 2020, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatoriskt men inte av MAR-karaktär.

Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket

I och med registreringen kommer omvandling av BTA att ske enligt vad som framgår nedan.

BTA 191108 med ISIN SE0013382371 har en sista handelsdag 2020-02-13.

Stoppdag/omvandling sker 2020-02-17 och de nya aktierna finns på vp-konton 2020-02-19.

Nyemissionen omfattade 9 174 815 nya aktier. Det totala antalet stamaktier i AB Igrene efter omvandlingen uppgår till 22 290 284

För ytterligare information kontakta:

Per Ahlenbäck

per.ahlenback@igrene.se

+4670 224 29 80

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se