ABB Azipod[®] elektriska framdrivningssystem markerar 30 års spetskompetens till havs

Från framtagningen av Azipod® framdrivningssystem för tre decennier sedan till den marknadsledande position systemet har inom global sjöfart idag, har Azipod revolutionerat sjötransportsektorn med oöverträffad prestanda, effektivitet, hållbarhet och tillförlitlighet.

Azipod® elektriska framdrivningssystem lanserades först på den finska isbrytaren Seili 1991, och har sedan dess över 20 miljoner drifttimmar med en imponerande tillgänglighet på 99,9 procent, samtidigt som systemet sparar in cirka 1 000 000 ton bränsle enbart inom kryssningssegmentet.

Under tre decennier har ABB utvecklat Azipod framdrivningssystem för att klara olika och ständigt föränderliga behov hos rederier och ökat prestanda för alla typer av fartyg. Idag förlitar sig fler än 25 olika fartygstyper på Azipod-teknik – från kryssningsfartyg till lastfartyg, isbrytare, färjor och superyachter. Totalt har ABB sålt över 700 Azipod-enheter på 30 år.

”ABB har spelat en banbrytande roll inom eldriven transport i mer än ett sekel. Lanseringen av Azipod-tekniken 1991 markerade en ny era när det kommer till framdrivningssystem för fartyg och har etablerat ABB:s bidrag till att minska sjöfartssektorns miljöpåverkan. Jag är övertygad om att denna toppmoderna teknik fortsatt kommer utgöra en viktig del i att stödja vår roll som en ledare inom hållbara transporter”, säger Björn Rosengren, vd och koncernchef på ABB.

Azipod framdrivningssystem har satt en antal olika rekord i sjöfartsindustrin, från att driva de största kryssningsfartygen till att möjliggöra de första passagerna genom Nordostpassagen för tankfartyg utan assistans av isbrytare.

”Azipod-tekniken hjälper alla fartygstyper att minska kostnaderna och koldioxidutsläppen, både på grund av att det är en överlägsen framdrivningslösning och för att den ytterligare förbättrar den större effektiviteten som kommer av elektrisk framdrivning”, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports. ”En oberoende studie 2019 visade att Azipod framdrivningssystem kunde hjälpa rederier att spara 1,7 miljoner dollar per fartyg i årliga bränslekostnader samtidigt som koldioxidutsläppen minskas med uppskattningsvis 10 000 ton. Med International Maritime Organizations mål att halvera utsläppen av växthusgaser från fartyg per 2050 är jag övertygad om att Azipod framdrivningssystem kommer att vara drivande för hållbar sjöfart även om ytterligare 30 år och därefter.”

Tack vare att den eldrivna motorn är placerad i en kapsel under vatten på skrovets utsida kan Azipod-systemet rotera 360 grader, vilket ökar manövrerbarheten så att också de största fartygen kan tas in i hamnar där svängradien är begränsad. En viktig aspekt är att Azipod framdrivningssystem också förbättrar drifteffektiviteten vilket ökar fartygets hydrodynamiska prestanda och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20 procent jämfört med traditionella framdrivningssystem. Det utrymme som sparas genom att motorn placeras utanför skrovet möjliggör en mer flexibel design och frigör utrymme för hytter, last eller annat.

Azipod framdrivningssystem utformades ursprungligen som ett framtidssäkert system som kan anpassas till praktiskt taget vilken energikälla som helst. Med den eldrivna motorn i centrum kan Azipod-systemet drivas från olika energikällor inklusive batterier och bränsleceller och rederierna kan lägga till eller byta ut energikällor efter hand. Elkraften genererar också mindre buller och vibrationer och ger en mjukare och tystare färd.

Azipod-tekniken utgör en viktig del av fartygets övergripande framdrivningssystem och är helt integrerat med kraftförsörjningssystem och utrustning ombord. ABB:s Propulsion Control System säkerställer kommunikation med systemen ombord medan ABB:s Power and Energy Management System (PEMS™) styr den övergripande kraftdistributionen. Kombinationen av Azipod-systemet och ABB:s elektriska framdrivningssystem gör det möjligt att konfigurera utrustningen för optimerade prestanda, vilket leder till ökad effektivitet och lägre utsläpp.

Azipod-systemet finns från 1 MW till 22 MW med olika modeller som levereras från två anläggningar i Finland och en i Shanghai. Systemet har förfinats i flera generationer med förbättrad hydrodynamik, utrymmesutnyttjande och konstruktionshållfasthet samt fått enklare installation och underhåll. Upp till 95 procent av materialet som används vid produktionen av Azipod-enheter är återvinningsbart, vilket vittnar om perspektivet med en hållbar livscykel som styr utvecklingen och tillämpningen av denna extraordinära teknik.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 6 april 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com