Hoi Publishing AB utser Sedemera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för bolagets B-aktie som kommer att listas på NGM Nordic SME

Hoi Publishing AB ("Hoi" eller "Bolaget") har utsett Sedemera Corporate Finance AB ("Sedemera") till...