Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 5 september 2023

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm tisdagen den 5 september 2023.

Följande beslut noterades:

Nyval till styrelsen och val av styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter med en suppleant med nyval av Mikael Palmqvist som ledamot. Mikael Palmqvist valdes även till ordförande. Jesper Hörnberg kvarstår som ledamot. Stämman tackade honom för hans insatser som ordförande.

Om Mikael Palmqvist:

Mikael är tidigare yrkesofficer, chef för Skandia Private Banking och därefter Sparbankschef på Sparbankerna Finn och Syd. Han har varit styrelseordförande i ett antal bolag däribland Onoterat AB (publ). Mikael är idag Senior Partner och huvudägare i Cetona AB. Han är även verksam inom fastighetsutveckling med ett flertal genomförda och pågående projekt i Sverige, Norge och Spanien.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.