Sweden Buyersclub

Sweden Buyersclub

Pris per aktie
8,70 SEK
Minsta investering
8700 SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Handel
Lista
First North
Emissionsvolym
40 MSEK
Teckningsperiod
24 maj - 8 jun
Första handelsdag
20 jun
Teckningsåtagande
15 MSEK
Post money value
-

Bakgrund

Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Den egenutvecklade tekniska plattformen möjliggör effektiva interna flöden och en minimerad lagerrisk, vilket resulterar i att både medlemmar samt icke-medlemmar i dagsläget kan erbjudas cirka hundra tusen produkter till konkurrenskraftiga priser.

Sweden Buyersclubs främsta affärsmässiga styrka är förmågan att skapa lojalitet hos sina medlemmar, där lojala kunder blir trogna prenumeranter. Bolaget har byggt upp en bas bestående av fler än 10 000 prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundborfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

Under perioden mellan 2018 och 2021 har Bolaget haft en genomsnittlig omsättningstillväxt om cirka 60 procent, och en genomsnittlig tillväxt av återkommande intäkter på över 80 procent. Under första kvartalet av år 2022 växte Bolaget sin omsättning med över 100 procent. Totalt omsatte Bolaget knappt 30 MSEK under 2021, varav drygt 10 MSEK utgjorde medlemsintäkter. Bolaget har fastställt långsiktiga finansiella mål till 2025 där omsättningen ska uppgå till 300 MSEK, varav medlemsavgifter utgör cirka 50 MSEK, med en EBITA-marginal om 15 procent.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.