Sweden Buyersclub AB offentliggör bolagsbeskrivning i samband med planerad nyemission om 20 MSEK och notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Sweden Buyersclub AB (”Sweden Buyersclub” eller ”Bolaget”), en snabbväxande e-handelsplattform med återkommande...