Rusta

Rusta

Pris per aktie
43-50 SEK
Minsta investering
6450-7500 SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Detaljhandel
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
2117 MSEK MSEK
Teckningsperiod
10 okt - 18 okt
Första handelsdag
19 okt
Post money value
-

Bakgrund

Rustas långsiktiga vision är att bli den ledande och mest betrodda lågprisdetaljhandlaren i Europa. Rustas styrelse och majoritetsägare, med stöd från koncernledningen, har gjort bedömningen att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i Bolagets utveckling och dess resa mot den visionen. En börsnotering är också ett viktigt steg i processen att ytterligare professionalisera Bolaget, i syfte att stödja Bolagets framtida utveckling och samtidigt säkerställa att fördelarna med ett familjeägt företag med långsiktigt engagemang från grundarfamiljerna bibehålls. Vidare är det styrelsens uppfattning att Noteringen kommer att öka den allmänna kännedomen om Rusta ytterligare. Detta förväntas förbättra Bolagets förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, samarbetspartners och kunder samt ge tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.