Invest Talks: Emissionsaktuella Calmark (CALMA B) har rustat bolaget för intensifierad global expansion

Det svenska medicinteknikbolaget Calmark, som utvecklat en unik plattform för diagnostik av nyfödda barn befinner sig mitt i en intensiv global expansionsfas. Den 9 till 23 november genomför Calmark en företrädesemission som bidrar till att rusta bolaget för ökad produktions- och försäljningskapacitet som ska tillgodose den internationella efterfrågan på patientnära tester som kan underlätta diagnos för miljontals människor runtom i världen. Det berättar Anna Söderlund, vd på Calmark.

Berätta om Calmark och bolagets affärsidé

–Calmark grundades 2007. Vi har utvecklat en patenterad patientnära analysmetod (PNA) för nyfödda barn. Diagnosplattformen, som mäter biomarkörer för de vanligaste medicinska tillstånden hos nyfödda är det första i sitt slag i världen. Instrumentet kan förbättra hela vårdkedjan för patienterna, spara tid och kostnader inom vården och innebära avgörande skillnad i de delar av världen där sjukhuslaboratorium saknas. Vi har även utvecklat ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad för patienter med Covid-19. Testet hjälper sjukvårdspersonalen att snabbt identifiera de patienter som löper högst risk att bli svårt sjuka i Covid-19, vilket gör att de kan planera vården och genomföra medicinska insatser i tid.

Hur har er globala distribution och kommersialiseringsprocess utvecklats det senaste året?

Vi har gått från att vara ett utvecklingsbolag till att vara ett säljande och producerande bolag. Vi har samarbetsavtal med distributörer av medicinska produkter i sexton länder. Vi har dessutom ett samarbete med VIA Global Health, som specialiserats sig på distribution av medicintekniska produkter i ett stort antal låg- och medelinkomstländer. Vi siktar nu på att intensifiera distributionen av vår neoprodukt i Kina och vår Covid-19 produkt i Indien, två av världens mest befolkningsrika länder. Vi har bland annat etablerat ett kontor i Wuxi utanför Shanghai.

Ni har på senare tid genomfört strategiska investeringar i produktionskedjan och rustat organisationen för expansion genom att stärka ledningsteamet. Vad är bakgrunden till dessa investeringar?

–Vi befinner oss i en mycket expansiv fas med storskaliga lanseringar i länder som Jordanien, Egypten, Irak, Indien och Kina. Vi har därför investerat i en automatiserad produktionslina som sänker produktionskostnaderna med 75 procent och ger oss en tretton gånger högre produktionskapacitet. Vi har dessutom anställt många nya medarbetare på nyckelpositioner, vilket innebär att vi nu är organisatoriskt rustade för en fortsatt snabb expansion.

Vilka faktorer gör Calmark till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Våra diagnostiska produkter grundar sig på mångårig forskning, och svarar upp till tydliga medicinska behov i stora delar av världen. Vi har kommit en bra bit på vår kommersialiseringsresa och gör oss nu redo att ta nästa stora kliv i bolagets utveckling genom att expandera vårt nätverk av globala distributörer runtom i världen. Vi har ett mycket meriterat lednings- och delägarteam med lång erfarenhet av att genomföra framgångsrika kommersialiseringsprocesser i medicintekniska bolag. Vi är dessutom ett bolag som verkligen lyckats nå våra delmål och levererat på de löften vi gett under de tre år vi varit noterade. Aktieägare som väljer att bli delägare i Calmark nu har förmånen att ta del av vår framtida tillväxtresa och dessutom bidra till att potentiellt rädda livet på miljontals människor runtom i världen.

Fakta: Calmark är ett medicintekniskt bolag som specialiserar sig inom utveckling av patientnära diagnostik riktade mot nyfödda barn. Tekniken utgår ifrån bolagets egenutvecklade plattform som används för analys de första veckorna efter födseln. Calmark grundades 2007. Bolagets aktier handlas på Spotlight StockMarket, kortnamn CALMA B. Calmark genomför en företrädesemission med teckningsperiod 9 till 23 november. Parallellt med emissionen har Gainbridge Capital valt att kliva in som ägare i Calmark via sin fond Gainbridge Novus Nordic, med fokus på direktinvesteringar i innovativa nordiska tillväxtbolag.

#investtalks #investorrelations #sektorhealthcare #calmab #calmark

Skribent: Annika Wihlborg ⎮Invest Talks 
Filmproducent: Sokol Vjerdha ⎮Invest Talks 
Distribution: Dagens Industri Di.se
Projektledare: Andreas Hörlin⎮Invest Talks
Studio: Studio⎮Invest Talks Regeringsgatan 29, Stockholm

Om Invest Talks:
Invest Talks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag. Följ oss på LinkedIn eller vårt nyhetsrum på Cision. Distributionspartner: Dagens Industri.
Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.