Invest Talks kund: Soltech Energys företrädesemission övertecknades med 166 procent. Bolaget tillförs 397 MSEK före emissionskostnader.

Ta del av IR-intervjun som genomfördes inför emissionen här: https://www.di.se/pressreleaser/2021/09/03/invest-talks-content-relations-sverige-invest-talks-emission-banar-vag-for-soltech-energys-fortsatt/

 

Länk till Soltech Energys IR-sida: https://soltechenergy.com/mfn_news/soltech-energys-foretradesemission-overtecknad-med-166-procent-bolaget-tillfors-darmed-397-msek-fore-emissionskostnader/

 

Skribent:

 Annika Wihlborg – Invest Talks 
Distribution: Di.se
Projektledare: Andreas Hörlin 

 

Om Invest Talks:

Via Invest Talks når våra uppdragsgivare flest intressenter & investerare i Norden tack vare vår distribution med Dagens Industri & Di.se. Invest Talks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag. Följ oss på LinkedIn eller vårt nyhetsrum på Cision.

Friskrivning från ansvar:

Intervjun är producerad av Invest Talks i samarbete med Soltech. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.