Rättelse av tidigare kommunicerat pressmeddelande

Bolaget offentliggjorde idag kl 8.00 att Volvo Car US Operations beställt ytterligare 213 vagnar....