Stark debut för Volvo Cars – priset satt till 53 kr per aktie

Uppdatering: Volvo Cars rusade hela 23 % på debutdagen och stängde på 65.2 kr.

Volvo Cars noterades idag på Nasdaq Stockholm.

Priset blev satt till 53 kr per aktie, vilket var det lägsta i intervallet. Hela 90 000 teckningar har kommit in för Volvo Cars. Volvo är den största noteringen sedan Telia.

Aktien är i skrivande stund på 60 kr vilket motsvarar en uppgång på över 13 %.

Bolaget valde att minska antalet nyemitterade aktier till ca 20 miljarder SEK. Den nya free floaten hamnar på ca 17 % av det totala aktiekapitalet.

Folksam investerar ytterligare 1 miljard SEK i Volvo, vilket gör att deras totala investering uppgår till 3,1 miljarder kronor.

C40 Recharge test drive: Volvo Landscape