BioStock: CombiGene rustar för klinik

CombiGenes bokslutskommuniké för 2020 som publicerades förra veckan sammanfattade vad som får ses som ett finansieringsmässigt framgångsrikt år med tre nyemissioner och lika många serier teckningsoptioner som totalt inbringade 89 Mkr före emissionskostnader. Året bjöd även på tre forskningsframsteg inför den första studien i människa med genterapin CG01 mot epilepsi som är planerad att initieras nästa år. CombiGenes projekt inom lipodystrofi har även det avancerat och bolaget meddelade nyligen att de erhållit utvecklingsanslag från EUs Eurostars-program. 

Läs hela artikeln om CombiGene på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/02/combigene-rustar-for-klinik/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/