BioStock: Nyemission finansierar utvecklingen av CombiGenes projekt mot nya milstolpar

Den 31 mars avslutas genterapibolaget CombiGenes fullt garanterade företrädesemission om cirka 75 Mkr. Emissionslikviden kommer primärt att finansiera de avslutande delarna i CombiGenes prekliniska epilepsiprogram för CG01 och GMP-produktion inför den planerade kliniska studien, samt de påbörjade in vivo studierna i lipodystrofiprojektet CGT2. 

Läs hela artikeln om CombiGene på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2021/03/nyemission-finansierar-utvecklingen-av-combigenes-projekt-mot-nya-milstolpar/

Detta är ett pressmeddelanade från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/