Imsys – Rustat för kommersialisering – Mangold Insight Analys

Teknikbolaget Imsys intäkter under det fjärde kvartalet (bolaget rapporterar enligt brutet räkenskapsår) förblev icke-väsentliga då bolaget fortsatt befinner sig i förberedelsefas inför kommersialisering. Bolagets investeringar nästintill tredubblades för perioden jämfört med samma kvartal ifjol, och bokades som aktiverat arbete, vilket påverkade resultatet positivt; Imsys uppvisade ett rörelseresultat om 0,3 miljoner kronor. Kassan uppgick till cirka 4,7 miljoner kronor, och vi bedömer att kapitaltillskottet om cirka 30 miljoner kronor före kostnader från företrädesemissionen banar vägen för kommersialisering.

Imsys har utvecklat en demonstrator som fysiskt kan visa på Alice-teknologins funktioner och fördelar. Den ger även potentiella kunder en chans till att själva köra egna applikationer och utvärdera teknologin. Demonstratorn är en viktig pusselbit i Imsys ambition att knyta till sig samarbetspartners, och så småningom kunder, och i april genomfördes en presentation för en tysk kund inom bilindustrin. 

Mangold reviderar riktkursen i Imsys till 7,40 kronor per aktie (23,00). Det följer av flera orsaker, bland annat sänkta tillväxtprognoser för tillväxtbolag, utspädning från den senaste emissionen och kommande teckningsoptionsprogram (TO3) samt försening i den förväntade kommersialiseringen av Alice-teknologin jämfört med våra prognoser. Samtidigt har Imsys teknologi potential och givet en lyckad kommersialisering väntas bolaget kunna ta signifikanta marknadsandelar inom framför allt fordonsindustrin.