Northern CapSek Ventures – Onoterat lyfter – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar investmentbolaget Capsek. De onoterade innehaven som är i en tidig fas (scale-up) har vuxit med 52 procent under april-september jämfört med ifjol. Av dessa bolag har Arkimera Robotics, Noda och PubQ överraskat. Både sett till omsättningstillväxt och nådda milstolpar. Samtidigt går expansionen till norra Sverige i rätt riktning. Två avsiktsförklaringar om investeringar har signerats i bolagen RockSigma och Arctic Space Technologies. RockSigma är ett SaaS-bolag verksamt inom gruvnäringen och Arctic Space Technologies erbjuder tjänster inom satellitkommunikation. Noterade innehav har haft det tuffare under perioden och värderas ned om 1,5 miljoner kronor. Substansvärdet per aktie minskade till 1,18 (1,74) kronor vid slutet av det tredje kvartalet.  

Capsek tillfördes via en företrädesemission 4,9 miljoner kronor före emissionskostnader under det fjärde kvartalet. Det motsvarar en teckningsgrad om 49 procent. Vid emissionen gavs TO4 ut, vilket maximalt kan tillföra ytterligare 10,9 miljoner kronor under kvartal fyra 2024. Kapitalet ska möjliggöra framtida expansion. Mangold räknar med att ytterligare kapitalanskaffningar krävs framöver.   

Mangold sänker riktkursen till 0,65 (0,98) kronor per aktie, motsvarande en uppsida om cirka 60 procent. Det motiveras främst av utspädning från företrädesemission och ett lägre substansvärde. Mangold ser potential i Capsek:s onoterade portfölj. Samtidigt som bolaget handlas till en substansrabatt om 65 procent.