Archelon Natural Resources – Hög prospekteringstakt – Mangold Insight Analys

Investmentbolaget Archelon investerar främst i prospekteringsbolag. Archelons portföljvärde minskade till 9,6 (11,2) miljoner kronor sedan föregående analys. Det motsvarar en minskning om cirka 14 procent. Det beror främst på en nedrevidering av värdet i Arc Mining till 0,6 (3,6) miljoner kronor. Arc Minings dotterbolag Arc Gladhammar K har sålts till Archelon och vi värderar det nya dotterbolaget till 2,5 miljoner kronor. Archelons noterade innehav i Akobo Minerals minskade i värde  till 3,4 (3,9) miljoner kronor, medan värdet i Bluelake Mineral minskade till 1,3 (1,9) miljoner kronor. Samtidigt har RVN:s värde minskat till 0,5 (0,6) miljoner kronor. Vi höjer AROS värde till 0,33 (0,27) miljoner kronor baserat på vår försäljningsprognos för 2023. Nettokassan har minskat till 5,2 (6,4) miljoner kronor sedan föregående kvartal.

Archelon REE, ett dotterbolag och innehavet Nomex bedriver omfattade prospektering. RVN har gjort ett betydande förvärv av GoSol Energi, Bluelake Minerals projekt fick planförslag och reguleringsplan godkända i kommunfullmäktige för Jomagruvan och Akobo Minerals har nått fram till guldmalmskroppen som man avser exploatera. Mangold ser händelseutvecklingen i Archelons innehav som positiv med flertalet framtida händelser som provborrningar, påbörjad produktion i Akobo Minerals och eventuella noteringar som kan driva Archelon framåt. Däremot har kursutveckling i portföljbolagen inte varit lika gynnsam.

Mangold värderar Archelon utifrån en Sum of the Parts-modell. Riktkursen revideras ned till 1,30 (1,50) kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om över 100 procent. Revidering av riktkurs baseras på att bolagets nettokassa och portföljvärde minskat.