#21-102 Information om sista dag för handel med betalda tecknade units samt första dag för handel med teckningsoptioner i Archelon Natural Resources AB

Företrädesemissionen i Archelon Natural Resources AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har nu fastställts till den 5 november 2021.

Första dag för handel med Bolagets teckningsoptioner av serie 1 (”TO1B”) har fastställts till den 15 november 2021.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1B i sammandrag

En (1) teckningsoption av serie TO1B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie. Teckning av aktier i serie B i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1B ska ske mellan den 4 maj 2022 till den 18 maj 2022.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Archelon Natural Resources BTUB

Kortnamn: ALONNR BTUB

ISIN-kod: SE0016843254

FISN-kod: ARCHELONNA/UT 1 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Sista dag för handel: 2021-11-05

Instrument-ID: 8J85                   

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Archelon Natural Resources TO1B

Kortnamn: ALONNR TO1B

ISIN-kod: SE0016843338

FISN-kod: ARCHELONNA/OPT RTS 20220518

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2021-11-15

Sista dag för handel: 2022-05-16

Instrument-ID: 8PV3

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 446 594 540

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55