#22-106 NGMs aktiemarknadsinformation slås samman till en serie och övergår till engelska – Korrigerad version

Från och med den 1 januari 2023 kommer Nordic Growth Market NGM AB att övergå till att publicera aktiemarknadsinformation på engelska och NGM:s tidigare kanaler, NGM Nordic SME Meddelandeserie och NGM Börsmeddelanden, kommer att slås samman till en gemensam serie under benämningen NGM Market Notice (https://news.cision.com/ngm-market-notice).

OBS! Mottagare av Nordic SME:s meddelandeserie och NGM Börsmeddelanden måste registrera om sig via länken nedan för att framgent erhålla aktiemarknadsinformation via NGM Market Notice.

https://news.cision.com/ngm-market-notice/SubscriptionRegistrationDialog

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.