#22-22 Hubbster Group AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna och teckningsoptionerna i Hubbster Group AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till torsdagen den 10 mars 2022. Första dag för handel i teckningsoptionerna är ännu inte fastställd och kommer att kommuniceras i separat meddelandeserie.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Hubbster Group
Kortnamn: HUBS
ISIN-kod: SE0015194659
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: HUBBSTERGR/SH
Instrument-ID: 9FDC
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 17 839 513
Första dag för handel: 2022-03-10
Marknad: NSME
Segment: NSSE
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.