#21-55 Zesec of Sweden AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktier och teckningsoptioner utgivna av Zesec of Sweden AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till fredagen den 28 maj 2021. Första handelsdag för teckningsoptionerna kommer meddelas senare i separat meddelandeserie.

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag
En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Zesec of Sweden AB till en aktiekurs motsvarande 70 procent av de volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nordic SME under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 7,10 SEK och högst 10,00 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 7 juni 2022 och den 21 juni 2022.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets informationsmemorandum.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Zesec of Sweden
Kortnamn: ZESEC
ISIN-kod: SE0015812540
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: ZESECOFSWE/SH
Instrument-ID: 81M2
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 10 201 700
Första dag för handel: 2021-05-28
Likviditetsgarant: MGF
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.