#21-70  Ny fastställd första dag för handel i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)

Nordic Growth Market NGM AB har tidigare meddelat att aktierna i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) ska noteras på Nordic SME med preliminär första handelsdag måndagen den 21 juni 2021. Med anledning av att Bolagsverkets handläggning av den nyligen genomförda spridningsemissionen tagit längre tid än beräknat blev första dag för handel uppskjuten (se Nordic SME:s meddelandeserie #21-69)

Spridningsemissionen har nu registrerats av Bolagsverket och första dag för handel har fastställts till onsdag den 23 juni 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Xpecunia Nordic

Kortnamn: XPEC

ISIN-kod: SE0013460375

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: XPECUNIA/SH

Instrument-ID: 84UC

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 34 750 015

Ny första dag för handel: 2021-06-23

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.