#20-108 Imsys AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Imsys AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till tisdagen den 29 december 2020. Information om handel med teckningsoptioner i Imsys AB (publ) kommer att meddelas i separat meddelandeserie.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Imsys
Kortnamn: IMSYS
ISIN-kod: SE0011643410
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: IMSYS/SH
Instrument-ID: 7F88
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 15 123 064
Första dag för handel: 2020-12-29
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.