Archelon Natural Resources – Rabatt på prospektering – Mangold Insight Analys

Investmentbolaget Archelon investerar främst i prospekteringsbolag inom gruvnäring, men innehar även ägarandelar i en kaviarproducent samt ett investmentbolag. Archelon har investerat 1,0 miljon kronor i det norska prospekteringsbolaget Nomex, inriktat på guld i Etiopien i februari. Bolaget tillfördes en ägarandel om 17 procent och är det andra guldprojektet i Etiopien. Mangold ser positivt på investeringen givet de höga guldpriserna och potentialen i projektet. 

Archelon REE har ansökt om 7 undersökningstillstånd under slutet av 2022 och början av 2023. Undersökningstillstånden omfattar tusentals hektar och avser sällsynta jordartsmetaller runt om i Sverige. Archelons andel i Akobo Minerals har ökat till 3,7 (3,4) miljoner kronor sedan föregående analys. Därutöver har synligt guld hittats på 30 meters djup i anslutning till Segele, vilket indikerar att det finns större mineraliseringar av guld än väntat. Portföljvärdet har ökat till 12,3 (11,3) miljoner kronor sedan föregående analys vilket Mangold ser som ett tecken på att tillgångarna utvecklas i en positiv riktning.

Mangold värderar Archelon utifrån en Sum of the Parts-modell. Riktkursen revideras till 0,018 (0,019) kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om cirka 50 procent. Revidering av riktkurs baseras främst på att bolagets kassa minskat med cirka 1,0 miljoner kronor. Viktiga triggers för Archelon är eventuell listning av Arc Mining, Archelon REE och Nomex.