Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Pressmeddelande den 31 maj 2021

Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021.

Archelon Natural Resources affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Bolaget har genom en verksamhetsöverlåtelse övertagit den verksamhet som tidigare bedrevs av Archelon AB, vilket beskrivits i offentliggörande från Archelon AB:s bolagsstämma den 25 maj 2021.     

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Läs mer om Archelon Natural Resources på www.archelon.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources, tore.hallberg@archelon.se