Railway Metrics and Dynamics Sweden AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic Growth Market

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (“RMD”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm (“NGM”). Första handelsdagen på NGM är planerad till den 31 maj 2024. Detta innebär att RMD byter marknadsplats från Spotlight Stock Market.

Beslutet är villkorat av att RMD uppfyller de formella noteringskraven och att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av dessa krav.

Med anledning av det villkorade godkännandet planeras sista handelsdag på Spotlight Stock Market vara torsdagen den 30 maj 2024. Den första handelsdagen på RMD SME beräknas vara fredagen den 31 maj 2024.

Aktieägare i RMD kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med bytet av marknadsplats.

North Point Securities är rådgivare till RMD vid listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics är ett svenskt teknikbolag grundat 2011. Bolaget utvecklar och levererar en heltäckande systemplattform för förvaltning och övervakning av materiella tillgångar i realtid. Plattformen bygger på patenterad sensorteknik, avancerade logaritmer, Machine Learning och AI. Bolaget riktar sig mot alla marknader, med fokus på tåg och järnvägsinfrastruktur. Bolagets marknad är global och det har sitt huvudkontor i Stockholm.