Railway Metrics and Dynamics Sweden AB ansöker om noteringsflytt till NGM

Styrelsen för Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (”RMD” eller ”Bolaget”) har genomfört en grundlig utvärdering av olika marknadsplatser som har resulterat i beslutet att ansöka om notering på Nordic SME på Nordic Growth Market (”NGM”). Målet är att genomföra listbytet före utgången av första halvåret 2024.

RMDs aktie har varit noterad på Spotlight Stock Market sedan 2022. Bolagets styrelse och ledning har genomfört det arbete som krävs för att förbereda Bolaget för ett byte av lista till NGM. Den föreslagna förändringen är avsedd att vara klar före första halvåret 2024.

Motiveringen bakom utvärderingen inkluderar NGM:s kostnadsfördelar och tekniska infrastruktur, vilket enligt VD Jan Lindqvist positionerar NGM som en långsiktig partner för RMD, som strävar efter att effektivisera verksamheten och förbättra kommunikationen med investerare.

Befintliga aktieägare i RMD bedöms inte påverkas av bytet, men Bolaget kan bli synligare i kommunikationen gentemot både nuvarande aktieägare och nya investerare.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics är ett svenskt teknikbolag grundat 2011. Bolaget utvecklar och levererar en heltäckande systemplattform för förvaltning och övervakning av materiella tillgångar i realtid. Plattformen bygger på patenterad sensorteknik, avancerade logaritmer, Machine Learning och AI. Bolaget riktar sig mot alla marknader, med fokus på tåg och järnvägsinfrastruktur. Bolagets marknad är global och det har sitt huvudkontor i Stockholm.