Follicum offentliggör årsredovisning för 2020

Follicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.follicum.se, på Spotlight Stock Markets webbplats https://www.spotlightstockmarket.com och bifogas även till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kim Arvid Nielsen, vd, Follicum AB
Telefon: 070 392 1331
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Om Follicum AB

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer.  Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.