Follicums nya topikala formulering av FOL-005 ger ökad hårtillväxt jämförbar med ledande kommersiell produkt

Lund, 4 februari 2018. Follicum AB ("Follicum" eller "företaget”) rapporterar idag resultat för FOL-005...