Level Bio har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic Growth Market

Level Bio AB (publ) (”Level Bio” eller ”bolaget”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm (“NGM”). Första handelsdagen är planerad till den 29 maj 2024. Detta innebär att Level Bio byter marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nordic Growth Market.

Beslutet är villkorat av att Level Bio uppfyller de formella noteringskraven och att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av dessa krav.

Med anledning av det villkorade godkännandet har Level Bio ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market med beräknad sista handelsdag tisdag den 28 maj 2024. Den första handelsdagen på Nordic SME beräknas vara onsdag den 29 maj 2024.

Aktieägare i Level Bio kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med bytet av marknadsplats.

Kontaktperson på Level Bio AB (Publ.):

Joakim Grånemo
070 819 33 90
joakim.granemo@levelbio.se

Level Bio AB (publ) är en nordisk Life Science grupp som bygger upp marknaden för nya innovativa diagnostiska lösningar. Genom en integrerad affär för tillverkning och distribution är bolaget en attraktiv partner för att utveckla, tillverka och distribuera innovativ diagnostik.