Level Bio AB godkänns för avnotering från Spotlight Stock Market

Level Bio AB (“Level Bio” eller Bolaget) tillkännager att dess ansökan om avnotering från Spotlight Stock Market har godkänts av Spotlight. Sista handelsdagen på Spotlight Stock Market planeras till den 28 maj 2024. Istället kommer Level Bio att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market (NGM), där den första handelsdagen förväntas vara den 29 maj 2024, förutsatt att inga nya relevanta uppgifter framkommer som påverkar noteringen.

Godkännandet av avnoteringsansökan är villkorat av att aktierna i Level Bio accepteras för handel på Nordic SME.

Avnoteringen från Spotlight och övergången till notering på NGM förväntas stödja Bolagets pågående arbete med att förbättra resursanvändningen. NGM ses även som en attraktiv marknadsplats för både nuvarande och framtida investerare. Den första handelsdagen förväntas vara den 29 maj 2024.

Aktieägare i Level Bio behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet av marknadsplats.

Kontaktperson på Level Bio AB (Publ.):

Joakim Grånemo
070 819 33 90
joakim.granemo@levelbio.se

Level Bio AB (publ) är en nordisk Life Science grupp som bygger upp marknaden för nya innovativa diagnostiska lösningar. Genom en integrerad affär för tillverkning och distribution är bolaget en attraktiv partner för att utveckla, tillverka och distribuera innovativ diagnostik.