#21-65 Archelon Natural Resources AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera B-aktierna i Archelon Natural Resources AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till fredagen den 18 juni 2021.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Archelon Natural Resources B
Kortnamn: ALONNR B
ISIN-kod: SE0016101992
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: ARCHELONNA/SH B
Instrument-ID: 849U
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 446 594 540
Första dag för handel: 2021-06-18
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.