Cardeon – Portfölj med potential – Mangold Insight Analys

Cardeon är ett investmentbolag som investerar i bolag inom life science i tidig fas. Bolaget har som affärsidé att skapa värde i portföljbolagen genom aktivt ägarskap. Mangold ser att bolaget har en tydlig struktur och att bolaget hittills lyckats bra med att ta bolag från onoterad miljö till börsnotering vilket skett med både Lumito och Prolight Diagnostics.

Värdeökning i bolaget sker via försäljningar eller börsnoteringar samt kursutveckling för den noterade portföljen. En investering i Cardeon ger möjlighet att ta del av den värdeökning som väntas uppstå i både noterade och onoterade bolag. Flera av portföljbolagen står inför en marknadslansering samt att fler börsnoteringar väntas vilket bedöms vara värdehöjande.

Mangold anser att Cardeon handlas till en allt för väl tilltagen substansrabatt. Vår Sum of the Parts värdering indikerar att bolagets värde uppgår till 107 miljoner kronor. Med hänsyn till en stor andel onoterat i portföljen anser vi att en substansrabatt på 34 procent är applicerbar. Det ger sammantaget ett motiverat värde på 0,067 kronor per aktie. Vår riktkurs sätts till 0,060 kronor per aktien på 12 månaders sikt vilket medför en uppsida i aktien på över 180 procent.