Valberedning utsedd i GPX Medical AB (publ)

Styrelseordförande i GPX Medical har sammankallat en valberedning. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2022 i GPX Medical AB (publ) består av följande personer:

Anders Pettersson, utsedd av ANMIRO AB
Pär Josefsson, utsedd av Pär Josefsson
BG Svensson, utsedd av Cardeon AB

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 19 maj 2022 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Pär Josefsson via e-post: par@josefsson.com. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är den 19 januari 2022. 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________
GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se