Lumito – Lansering i sikte – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar medicinteknikbolaget Lumito, som utvecklat en ny digital avbildningsteknik för bättre bilder vid analys av vävnadsprover. En lansering är nära förestående för dess produkt SCIZYS. Återstår att bocka av är en CE-märkning och genomföra en mindre serieproduktion vilket bör kunna ske innan midsommar. Därefter väntar en lansering i Skandinavien. Lumito har visat upp produkten för både forskare och patologer som gett positiva utlåtanden om SCIZYS och dess konkurrensfördelar gentemot traditionell teknik. Det talar för att produkten har goda möjligheter att få en bra start. 

Mangold har valt att uppdatera prognoser för Lumito. Affärsmodellen är beprövad och i denna analys appliceras en tänkt försäljningsmodell uppdelad på förväntade intäktsströmmar som till största del utgörs av försäljning av scanner och reagens. Mangold räknar med en tillväxttakt på 62 procent i snitt per år under prognosperioden 2023 till 2029. I takt med ökad andel försäljning av instrument väntas försäljning av reagenser öka och utgöra större andel av försäljningen. Detta bedöms förbättra lönsamheten på sikt. Mangold räknar med att bolaget gör vinst 2025. 

Mangold har valt att värdera Lumito med en DCF-modell. I ett Base-case får vi ett motiverat värde som uppgår till 3,12 kronor per aktie. Mangold har valt att sätta riktkurs till 3,00 kronor per aktie (1,90). Det medför en uppsida på cirka 50 procent.