S2Medical – Ny strategi kan ge lyft – Mangold Insight Analys

S2Medical har tagit fram en ny strategi där resurser läggs på befintliga produkter vilket ska bidra till att öka försäljning och snabbare nå lönsamhet. För att klara detta har bolaget minskat kostnader för personal och dragit ned på utveckling av nya produkter och kliniska studier. Nya samarbetspartners i Mellanöstern kan ge ett lyft under 2023. För att bolaget ska kunna öka sin försäljning behöver bolaget ta in kapital. I en pågående företrädesemission kan bolaget ta in upp till 26 miljoner kronor. Ytterligare kapital kan sedan tas in via teckningsoptioner under 2023 till 2024.  

Upphandlingar stannande av under pandemin och bolaget har haft svårt att få fart på försäljningen. Under 2023 har bolaget gjort ett antal upphandlingar och breddat sig geografiskt. Intäkterna väntas öka till drygt 10 miljoner kronor under 2023. Under prognosperioden 2023 till 2028 väntar vi oss en tillväxt på 50 procent i snitt per år (CAGR). Mangold räknar med att bolaget kan nå lönsamhet 2026. 

Mangold har valt att värdera S2Medical med en DCF-modell och tar hänsyn till full utspädning av antal aktier. I vårt Base case får vi ett motiverat värde på 0,43 kronor per aktie. I vår scenarioanalys framkommer att värdet ökar kraftigt i Bull case med högre försäljning och lägre avkastningskrav. Mangold bedömer att bolaget fortsatt har mycket att bevisa men att egna åtgärder kan få fart på försäljning. Mangold väljer att sätta riktkurs till 0,45 kronor per aktie. En uppsida på över 50 procent.