Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

Starbreeze har som tidigare offentliggjorts genomfört en företrädesemission av aktier av serie A och serie B, vilket har resulterat i en ändring av antalet aktier och röster i Starbreeze.

Genom företrädesemissionen, vars slutliga utfall offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 juni 2023, har antalet aktier ökat med 603 841 050, varav 136 923 830 aktier av serie A och 466 917 220 aktier av serie B. Antalet röster har ökat med 1 836 155 520. Per den 30 juni 2023 finns det sammanlagt 1 328 450 316 aktier i Starbreeze, varav 301 210 042 aktier av serie A, motsvarande 3 012 100 420 röster, och 1 027 240 274 aktier av serie B, motsvarande lika många röster, totalt motsvarande 4 039 340 694 röster.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 07.30 CEST.

 

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B.
För mer information, besök www.starbreeze.com.