Beslut vid extra bolagsstämma i Starbreeze AB den 24 maj 2023

Vid den extra bolagsstämman som hölls idag den 24 maj 2023 beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission.

Den 28 april 2023 beslutade styrelsen om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolaget aktieägare (”Företrädesemissionen”), och den 23 maj 2023 beslutade styrelsen om fullständiga villkor för Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen var villkorat av bolagsstämmans godkännande, och den extra bolagsstämman godkände idag styrelsens beslut.

Stämmans beslut biträddes av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från de aktier som företräddes av Digital Bros S.p.A. vid stämman. Det av Aktiemarknadsnämnden uppställda villkoret för den dispens från den budplikt som kan uppkomma om Digital Bros S.p.A infriar sitt emissionsgarantiåtagande i den beslutade emissionen uppfylldes således (se AMN 2023:19).

För vidare information, vänligen kontakta: 

Torgny Hellström, Styrelseordförande

torgny.hellstrom@starbreeze.com

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 11.00 CEST. 
 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com