Brjann Sigurgeirsson lämnar posten som VD för Thunderful Group

Styrelsen för det Göteborgsbaserade gamingbolaget Thunderful Group AB (”Thunderful”) meddelar idag att Brjann Sigurgeirsson, från och med den 10 augusti, lämnar den roll som VD, som han tillträdde i samband med bildandet av koncernen i december 2019.

Thunderfuls tidigare CFO Anders Maiqvist tar över som interim VD tills en permanent efterträdare tillträtt. Rekryteringsprocessen för att finna en ny permanent VD som skall leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa har initierats.

Brjann Sigurgeirsson stannar inom Thunderful och kommer att tillträda en ny roll inom Games-segmentet.

Styrelseordförande Mats Lönnqvist ser tiden an med tillförsikt.

”Jag vill tacka Brjann för det hårda arbete och engagemang som lett till att Thunderful är en global aktör inom segmentet Games och glädjer mig åt att Thunderful även fortsättningsvis kommer ha tillgång till Brjanns erfarenheter och kontaktnät inom gaming. Jag är övertygad om att Thunderful, med Anders Maiqvist som interim VD, tillsammans med övrig koncernledning, kan utveckla Thunderful ytterligare med ökat fokus på lönsamhet och förbättrat kassaflöde,” säger styrelseordförande Mats Lönnqvist.

Thunderful Group inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 10 augusti 2022, kl. 10.30 CET där delårsrapporten för Q2 2022 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida.  Presentationen kommer att hållas på engelska. Delårsrapporten publiceras kl. 07.30 den 10 augusti 2022.

Närvarande från Thunderful Group:
Anders Maiqvist, tillträdande CEO
Lennart Sparud, CFO

Webcast länk:
https://tv.streamfabriken.com/thunderful-group-q2-2022

Telefonkonferensen nås på:
SE: + 46850558359
UK: + 443333009269
US: + 16467224956

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 18.30 CET den 9 augusti 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Lönnqvist, Styrelseordförande, Thunderful Group
E-post: mlonnqvist@resolvator.se
Tel: +46 705 91 55 63

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.