Kommuniké från extra bolagsstämma i Sweden Buyersclub AB

Extra bolagsstämman i Sweden BuyersClub AB ("Bolaget") hölls idag den 16 oktober 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 27 september 2023 om nyemission av högst 1 293 111 aktier med företrädesrätt för aktieägarna, vilket medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 142 233,93 kronor. 

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, ir.buyersclub.se.

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett mycket brett produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via vald speditör.

Det valfria medlemskapet “Plus” ger även prenumeranter fri frakt, produktrabatter samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt en stor bas av prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.