Hoi Publishing förvärvar det danska förlaget Superlux ApS

Styrelsen i Hoi Publishing beslutade vid dagens styrelsemöte att förvärva det danska förlaget Superlux ApS och därmed ta ett tydligt steg framåt i sin tidigare presenterade förvärvsstrategi med målet att snabbt utvecklas till ett nordiskt förlag.

Superlux ApS förväntas omsätta 4,75 MDKK (7,1 MSEK) för det brutna räkenskapsåret som slutar sista juni 2023 med en förväntad vinst om 0,4 MDKK (0,6 MSEK). Den överenskomna köpeskillingen regleras genom kvittning mot 1 500 000 B-aktier i Hoi med möjlighet till tilläggsköpeskilling om upp till totalt 1 000 000 B-aktier under 2024 och 2025 vid uppfyllda omsättnings- och resultatmål. Utspädningseffekten med anledning av förvärvet uppgår initialt till 13% och vid full tilläggsköpeskilling till 20%.

Superlux ApS juli 2022 – mars 2023 juli 2022 – juni 2023
[tusen DKK] 9 månader 12 månader
Faktiskt utfall Prognos
Omsättning 4011 4 750
Periodens resultat 269 400

Superlux ApS grundades 2018 och har snabbt byggt en katalog på över 150 boktitlar och med en allt starkare position inom bland annat deckare och thrillers. Förlaget är baserat i Odense. Förlagsentreprenören Rikki Tholstrup Jørgensen som genom bolag ägde 75% av Superlux före förvärvet har utvecklat verksamheten tillsammans med grundaren Kathrine Frich Lindstrøm Schultz som tills nu har ägt resterande del av bolaget.

Genom affären kommer Rikki Tholstrup Jørgensen att bli en av de största ägarna i Hoi Publishing och även få ett särskilt ansvar för den danska verksamheten inom Hoi-koncernen i dialog med VD och huvudägare Lars Rambe. Kathrine Frich Lindstrøm Schultz kommer att fortsätta i sin operativa roll i Superlux tillsammans med det framgångsrika team av medarbetare som har tagit det danska förlaget dit det är idag.

Affären innebär att Hoi-koncernen ökar sin omsättning med uppskattningsvis minst femtio procent i år och har förutsättningar att göra ett betydligt bättre resultat än 2022. Strategin för Danmark innebär också att ett eller flera ytterligare möjliga förvärv kommer att utvärderas och sannolikt också genomföras under de kommande åren.

”Det här är en milstolpe i utvecklingen av Hoi Publishing och ett viktigt steg på vår tillväxtresa. Vi bygger snabbt upp vår professionella organisation i Danmark och breddar vårt erbjudande till författare i både Sverige och Danmark. Vi välkomnar varmt Rikki, Kathrine och hela teamet på Superlux till Hoi-familjen”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

”Det här skapar stora möjligheter att utveckla Superlux på det sätt som jag alltid tänkt mig. Samarbetet kommer stärka oss i både Danmark och Sverige. Dessutom har Hoi en unik förlagsmodell som jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av i Danmark”, säger Kathrine Frich Lindstrøm Schultz, chefredaktör Superlux.

”Jag ser mycket fram emot att få vara med och bygga Hoi Publishing tillsammans med Lars och våra team i Sverige och Danmark. Erbjudandet till författarna som Hoi står för är något som kan få stor och positiv påverkan på dansk förlagsbransch. Det är verkligen värt att investera i, säger Rikki Tholstrup Jørgensen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 12:50 CEST.

Hoi Publishing är Sveriges ledande hybridförlag med en starkt digitaliserad verksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 200 titlar i olika genrer genom en hybridmodell (den unika och väletablerade Hoi-modellen) där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även ett dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler chansen att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.