Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 24 oktober 2023

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan,...