ABB Decoded: Firar 30 år med Azipod® framdrivningssystem

I och med att Azipod® framdrivningssystem nu är i produktion för fjärde årtiondet tar det senaste avsnittet av podcasten ABB DECODED en titt på den teknik som revolutionerar sjöfartsindustrin under ytan.

ABB:s Azipod® framdrivningssystem har fört med sig enorma fördelar för sjöfarten, som effektivitetsvinster, hållbarhetsfördelar och den ökade manövrerbarhet alla fartyg som är utrustade med ett sådant system får.

Jukka Varis – globalt ansvarig för tekniken och som har arbetat med systemet från allra första början – och Ole-Jacob Irgens – utbildad tekniker som nu leder försäljning och marknadsföring av ABB:s Azipod®-system – delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Vad är Azipod® framdrivningssystem och hur fungerar det?

Azipod® framdrivningssystem är ett styrbart framdrivningssystem utan växlar där den eldrivna motorn är placerad i en kapsel under vatten på skrovets utsida. Azipod®-systemet utvecklades från början till isbrytare men kan anpassas till praktiskt taget vilken typ av fartyg som helst. Idag förlitar sig fler än 25 olika fartygstyper på Azipod-teknik – från kryssningsfartyg till lastfartyg, isbrytare, färjor och superyachter.

Jukka förklarar: ”Azipod®-systemet påminner om en utombordsmotor – i gigantstorlek – den väger lika mycket som en fullastad jumbojet. Det kan svänga 360 grader runt sin axel och skapa drivkraft i vilken riktning som helst, vilket resulterar i en mycket bättre manövrerbarhet av fartyget.”

Elkraften genererar mindre buller och vibrationer och ger en mjukare och tystare färd.

Effektivitets- och hållbarhetsfördelar

De verkliga effektivitetsfördelarna med Azipod® framdrivningssystem har blivit allt mer uppenbara de tre senaste decennierna med bättre prestanda, högre tillförlitlighet och ökad hållbarhet.

Azipod®-systemet minskar bränsleförbrukningen med upp till 20 procent jämfört med konventionella framdrivningssystem. Ole-Jacob tillägger: ”Sedan den första installationen på ett kryssningsfartyg för 25 år sedan uppskattar vi att industrin har sparat över 1 000 000 ton bränsle enbart från dessa kryssningsfartyg.”

Azipod® framdrivningssystem har också öppnat möjligheter för nya sjöfartslinjer som tidigare inte var tänkbara, till exempel Nordostpassagen, vilket drar ned bränsleförbrukningen samtidigt som behovet av separat isbrytarassistans begränsas.

Ole-Jacob förklarar: ”Fartygen får en kortare rutt mellan Europa och Asien, vilket sparar in många transportdagar. För att klara det behövs fartyg som kan bryta igenom is, något som möjliggörs tack vare de unika funktionerna hos Azipod®.”

Framgångar och framtid för Azipod® framdrivningssystem

I och med de många olika fördelarna och tillämpningarna med Azipod® framdrivningssystem arbetar teamet nu med några intressanta koncept.

Ole-Jacob säger: ”Ett koncept är att använda Azipod® på flytande kraftverk som behöver bogpropellrar som håller dem i position, håller kvar dem och kan flytta dem efter behov. Ett annat intressant projekt är inom fiskodlingsindustrin. Traditionellt har fiskfarmerna legat relativt fast men i och med att dessa installationer blir allt större behöver de bli mer flexibla och flytta runt. Det finns definitivt mängder av banbrytande tillämpningar som kommer att dyka upp i framtiden.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 juni 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com