ABB:s teknik möjliggör för världens största civila sjukhusfartyg att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod® framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy™ att gå in i svårtillgängliga hamnar längs den afrikanska kusten och samtidigt minska mängden vibrationer och buller – avgörande för komforten för upp till 200 patienter och medicinsk personal ombord.

Med cirka 5 miljarder människor i världen som saknar tillgång till kirurgisk vård[1] använder den internationella humanitära organisationen Mercy Ships sig av sjukhusfartyg för att tillhandahålla kostnadsfri kirurgi och annan medicinsk hjälp till människor som har ringa tillgång till hälso- och sjukvård. Mercy Ships senaste fartyg, världens största specialbyggda civila sjukhusfartyg Global Mercy, har levererats av Tianjin Xingang Shipyard i Kina under en officiell ceremoni den 24 juni 2021. Global Mercy är utrustad med två Azipod® framdrivningsenheter som en del av omfattande elektriska, digitala och uppkopplade lösningar för att optimera verksamheten.

Azipod®-systemet är känt för sin överlägsna manövrerbarhet genom 360-graders rotation och ska hjälpa det 174 meter långa fartyget att navigera genom trånga passager och docka i grunda hamnar som är svårtillgängliga för andra fartyg. Då många afrikanska hamnar är alltför grunda för stora fartyg och bogserbåtar bara finns i begränsad utsträckning eller saknas helt kommer den här funktionen hos Azipod® framdrivning att vara avgörande för Global Mercys möjligheter att tillhandahålla sjukvård till behövande. Dessutom minimerar Azipod®-systemet med sin banbrytande teknik buller och vibrationer, vilket säkerställer en mjukare, tystare vistelse för patienter och besättning ombord.

Global Mercy är specialdesignad av Deltamarin, där Stena RoRo har varit ansvariga för skrovspecifikation och projekthantering, och kommer att hysa sex operationssalar, vårdavdelningar för 200 patienter, allmänna polikliniska funktioner, oftalmologi- och tandvårdskliniker samt ett eget laboratorium. Fartyget förväntas påbörja sitt första medicinska uppdrag 2022 till Afrika söder om Sahara, där hon ansluter sig till den humanitära organisationens befintliga fartyg Africa Mercy och därmed mer än fördubblar Mercy Ships kapacitet att tillhandahålla kostnadsfri hälso- och sjukvård.

”Förutom att erbjuda en komfort som motsvarar ett förstklassigt kryssningsfartyg måste sjukhusfartyg tillhandahålla kirurgiska ingrepp efter behov, vilket innebär att det är viktigt att vibrationerna är så små som möjligt”, säger Per Westling, vd för Stena RoRo. ”Vid försök till havs presterade ABB:s framdrivningssystem Azipod® till och med bättre än förväntat: det överträffade förväntningarna på en trygg anlöpning till hamnen och erbjöd en mjuk och noggrant kontrollerad färd.”

”Global Mercy kommer att förändra livet för människor som annars inte skulle ha någon tillgång till högkvalitativ hälso- och sjukvård och vi är glada över att vara involverade i ett sådant extraordinärt projekt”, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports. ”Vi är säkra på att Azipod® framdrivning kommer att bidra till säkert och framgångsrikt tillhandahållande av medicinsk vård ombord så att Global Mercy kan stötta människor i områden som annars skulle vara alltför utmanande att nå fram till.”

I och med att Azipod®-systemet kommer färdigmonterat till varvet är det avsevärt mycket enklare att installera än ett traditionellt framdrivningssystem och monteras direkt i fartygets skrov. ”Att Azipod® framdrivningssystem är så enkelt att installera har varit en avgörande faktor vid beslutet, liksom vårt tidigare framgångsrika samarbete med ABB i andra passagerarfartygsprojekt”, säger Haibo Mao, konstruktionsansvarig på Tianjin Xingang Shipyard.

Förutom de dubbla Azipod®-enheterna på 2,85 MW (3 821 hk) innefattar ABB:s uppdrag generatorer, elcentral, transformatorer och drivsystem, liksom bryggkontroller för framdrivningssystemet samt ABB Ability™ Marine Remote Diagnostic System, som snabbt hittar och korrigerar fel ombord.

När Global Mercy är i drift kommer hon att få dygnet-runt-support från ABB Ability™ Collaborative Operations Centers, som betjänar över 1 000 fartyg över hela världen. Från dessa nav övervakar ABB:s experter systemen ombord, koordinerar diagnostik av utrustningen och erbjuder förebyggande underhållstjänster med global teknisk support dygnet runt. Denna support är avgörande för flytande sjukhus som har krav på högsta standard av säkerhet och tillförlitlighet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Sedan 1977 leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Vi är specialiserade inom specialbyggda, såväl som standardiserade, RoRo- och RoPax-fartyg. Bolaget hyr ut ett femtontal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredje part. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och produktion av nya fartyg och konvertering av befintliga fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi ”Stenability”. Sedan 2013 ansvarar vi för design och färdigställande av Mercy Ships nya sjukhusfartyg Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg. www.stenaroro.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 juni 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

[1] https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(15)70115-4/

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com