Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc stärker försäljningsteamet och erhåller ytterligare 500 000 kr i pågående emission

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) har ett pågående erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Hotel Insider har nu stärkt sitt försäljningsteam genom rekrytering av två erfarna B2B account managers, vilka tillsammans tecknar 500 000 kr i Hotel Insiders pågående nyemission.

Hotel Insider Plc (www.hotelinsider.com) ingår sedan tidigare i Abelcos portfölj. Aktieägare i Abelco har ett pågående erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider till samma villkor som Abelco tidigare investerat till.

Under våren har Hotel Insider byggt upp en bas med affärshotell i Norden i syfte att kunna erbjuda en komplett och attraktiv lösning för B2B kunder. Som ytterligare ett led i sin B2B satsning har Hotel Insider nu stärkt sitt försäljningsteam och rekryterat två seniora B2B account managers, vilka samtidigt väljer att teckna för totalt 500 000 kr i Hotel Insiders pågående nyemission.

Dessutom har Hotel Insider tecknat avtal med Buyers Club som ger en marknadsföringsmässig räckvidd till deras över 100.000 medlemmar. Avtalet med Buyers Club indikerar lansering av marknadsföringsåtgärder med start i augusti 2018.

”Det är med stor glädje vi kan meddela att vi stärkt upp förutsättningarna för vår B2B-försäljning genom rekryteringen av två seniora account managers från Sverige. Båda har stor erfarenhet från försäljning av digitala produkter inom såväl Norden som Europa. De kommer vara placerade på Hotel Insiders försäljningskontor i Barcelona, Spanien, och tillträder sina tjänster i augusti 2018. Glädjande är också att de valt att teckna sig i den pågående nyemissionen i Hotel Insider med totalt 500 000 kronor, vilket ytterligare stärker deras incitament och tilltro till bolagets strategi och ambitiösa framtidsplaner.” säger Tom Steen, VD Hotel Insider Plc

Aktieägare i Abelco som inte fått erbjudandet tillskickats sig med post kan begära att få erbjudandet skickat till sig genom att kontakta följande e-post: admin@hotelinsider.com eller gå till http://hotelinsider.com/investor.

”Det är självklart glädjande att notera hur ledningen för Hotel Insider fortsätter att skapa förutsättning för tillväxtprocessen i bolaget. Vi är mycket positiva till Hotel Insiders satsning på B2B segmentet, vi kommer fortsätta följa Hotel Insiders utveckling och självklart stödja bolaget i sin ambition kring börsnotering framöver.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018.